دست‌نوشته‌هایی پیرامون ادبیات، هنر و جامعه از خشایار مصطفوی
درباره‌ِ‌ی من About me:

لیتیوم

 لیتیوم:

چند نفس عمیق بکش، البته یک لیوان شیر گرم و دوش آب سرد  قبل خواب هم معجزه می‌کند. یک مشت قرص صورتی  گذاشت روی میز، این‌ها را که بخوری مطمئن باش که همه چیز را فراموش می‌کنی و تموم. راست می‌گفت فراموش کردم و تمام. حالا دوباره به خاطر مشکل جدیدم برگشته‌ام پیش‌اش؛ اینکه صبح‌ها که از آن خواب سنگین بیدار می‌شوم می‌بینم بالشم خیس خیس است. انگار تمام شب از سقف اتاق باران باریده باشد.
خشایار مصطفوی
مهر 91