دست‌نوشته‌هایی پیرامون ادبیات، هنر و جامعه از خشایار مصطفوی
درباره‌ِ‌ی من About me:

تریلر فیلم مستند باغ‌آلبالوی ما Trailer Of Our Cherry OrchardOur Cherry Orchard  - Documentary

 Camera, Editor and Director: Khashayar Mostafavi

Time: 57 MIN

Tehran - 2012Page In IMDb


سیناپس فیلم مستند باغ آلبالوی ما :


ناصر، کارشناس ارشد علوم سیاسی و علی، روزنامه‌نگار قصد دارند برای ارائه‌ِ‌ی تحقیقاتشان در زمینه‌ی روابط سیاسی تاریخی ایران و روسیه فیلمی بسازند. برای همین منظور آنها به شمال کشور و به کرانه‌ی دریای خزر سفر می‌کنند و در گفتگوهایی در پنج مقطع تاریخ ایران، روابط سیاسی دو کشور را از عصر قاجار تا دوره‌ی کنونی بررسی می‌کنند و نشان می‌دهند دولت‌های روس در مقاطع مختلف تاریخی سه استراتژی در برخورد با ایران اتخاذ کرده‌اند. در دوره‌ای به دنبال تسلط مستقیم بر ایران، در دوره‌ی دیگر پی‌گیر وقوع انقلاب کومونیستی در ایران و در دورانی هم پی‌گیر نظریه‌ی تجزیه‌ی ایران بوده‌اند.
به‌تدریج تلاش ناصر و علی درمورد فیلم‌سازی و ارائه‌ی تحقیقاتشان باعث برقراری ارتباط با دوربین فیلم‌برداری می‌شود. به گونه‌ای که شب‌ها به صورت جداگانه و بی‌پرده با دوربین از زندگی‌شخصی‌شان، خاطرات، آرزوها، دغدغه‌ها و مشکلات زندگی‌شان سخن می‌گویند.