دست‌نوشته‌هایی پیرامون ادبیات، هنر و جامعه از خشایار مصطفوی
درباره‌ِ‌ی من About me:

ششصد و بیست و پنج فقط یک عدد نیست!


ششصد و بیست و پنج فقط یک عدد نیست. بر اساس گزارش گزارشگر سازمان ملل در سال 2013 ششصد و بیست و پنج نفر در ایران اعدام شده‌اند. اعدام‌ها ادامه دارند ... نسخه‌ی پارسی:Deutsch:
625 
ist es nicht nur eine zahl. es ist die anzahl der menschen die 2013 im iran hingerichtet sind.