دست‌نوشته‌هایی پیرامون ادبیات، هنر و جامعه از خشایار مصطفوی
درباره‌ِ‌ی من About me:

اتفاق خجسته‌ی خروج آمریکا از برجام برای ایرانیان