دست‌نوشته‌هایی پیرامون ادبیات، هنر و جامعه از خشایار مصطفوی
درباره‌ِ‌ی من About me:

نمایشنامه‌ی رادیویی "ماهی" اثر لوتار اشتریبلو ترجمه‌ی خشایار مصطفوی

نمایشنامه‌ی رادیویی "ماهی" اثر لوتار اشتریبلو ترجمه‌ی خشایار مصطفویبرنده جایزه‌ی رادیویی ARD  در سال 1972
شخصیت‌ها:


مرد


مامور دولت


نگهبان یک


نگهبان دوسالنی خالی با در و دیوارهای فلزی، صدای سه کامپیوتر در فضای سرد و سنگین سالن می‌پیچد. ساعت ده ضربه می‌زند. درب فلزی باز و بسته می‌شود و صدای قدم‌های مردی شنیده می‌شود.


مرد:  (با تردید، اما بی‌ترس) صبح بخیر.


کارمند: (رسمی) صبح بخیر، بشینید.


مرد: ممنون، (صدای جابجایی صندلی) ببخشید. حدس می‌زنم من و اشتباه اینجا آورده باشید. من باید با یه کمیته صحبت کنم.


کارمند: (سرد) کمیته همین‌جاست.


مرد: (متعجب) همین‌جا؟ اما من فقط شما رو می‌بینم.


کارمند: مطمئن باشید، (به پشت سر‌اش اشاره می‌کند) همین جا هستن.


مرد: (حیرت‌زده) کامپیوترها؟


کارمند: بله


مرد: (نامطمئن) اجازه دارم چیزی بپرسم؟


کارمند: (با لحنی گزنده) سوال‌ها رو من می‌پرسم.


مرد: (مجاب شده) باشه، این مدارکمه ...


کارمند: (حرف‌اش را قطع می‌کند): هویت شما تایید شده.


مرد: (نگران) آها


کارمند: (رسمی) برای شروع، شما ادعا کردید که یه ماهی دیدید؟


مرد: (مطمئن) من یه ماهی دیدم.